ความหมายของการสูญเสียกล้ามเนื้อ

คำจำกัดความของการฝ่อเป็นการจำแนกโรคที่มีมวลกล้ามเนื้อลดลงอย่างผิดปกติ นี่ไม่ใช่กระบวนการที่ง่ายและมีข้อยกเว้นที่น่าสังเกตบางประการ คำถามแรกและสำคัญที่สุดคือกล้ามเนื้อหมดลงจริงหรือไม่เพื่อให้สามารถวัดผลได้จริงหรือไม่ การพิจารณาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือระยะเวลาของการสูญเสียเนื่องจากมีผลต่อความสามารถของร่างกายในการรักษาและซ่อมแซมตัวเอง ในระยะสั้นคำจำกัดความของโรคควรรวมถึงลักษณะของกล้ามเนื้อลีบทุกด้าน หากกล้ามเนื้อหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายถูกแทนที่ทั้งหมดนี่คือคำจำกัดความที่แท้จริงของโรค มีหลายวิธีในการประเมินการสูญเสียกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน วิธีแรกคือการเอาผิวหนังออกจากส่วนของร่างกายที่สังเกตเห็นการลีบของกล้ามเนื้อ แม้ว่าสิ่งนี้จะไม่สามารถทำได้อย่างไม่น่าสงสัย แต่โดยปกติแล้วพวกเขาจะให้ข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับมวลกล้ามเนื้อที่สูญเสียไป โดยทั่วไปยิ่งมีกล้ามเนื้อมากเท่าไหร่เส้นใยที่เหลือก็จะยิ่งอ่อนแอลง กล้ามเนื้อควรมีขนาดใหญ่เมื่อทดสอบเช่นต้นขาหรือกล้ามเนื้อหน้าท้อง ต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะทนต่อภาระการทดสอบแม้ว่าการทดสอบจะต้องไม่แข็งแรงมากเกินไป กล้ามเนื้ออ่อนแอมักแยกได้ง่ายแล้วทำการทดสอบ วิธีต่อไปในการทดสอบกล้ามเนื้อของคุณคือการตัดมัน วิธีนี้ไม่ได้ผลเท่ากับวิธีสุดท้ายเนื่องจากกล้ามเนื้อต้องทนต่อการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ยากสำหรับกล้ามเนื้อมัดเล็ก อย่างไรก็ตามสามารถช่วยตรวจสอบการสูญเสียมวลเนื้อเยื่อเมื่อเวลาผ่านไป สุดท้ายการทดสอบกล้ามเนื้อควรรวมถึงการทดสอบที่กล้ามเนื้อได้รับอนุญาตให้พัก ในหลาย ๆ…