มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์

โดยความอุปถัมภ์ของ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
bg-1-1
bg-2-1
bg-3-1
project-001

โครงการวีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ๘๐,๐๐๐ กิ่ง ที่เริ่มต้นเพื่อล้นเกล้า

ประวัติความเป็นมา เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระชนมพรรษา80 พรรษา บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) มีความตั้งใจที่จะนำเสนอโครงการที่มีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า...